วลีรัตน์วิทยา ที่ศรัทธาของชุมชน
"บัณฑิตย่อมฝึกฝน"
ให้เป็นคนดีของสังคม สีเขียวงามสดใส
หมวกบัณฑิตในวงกลม
เครื่องหมายให้ชื่นชม น่านิยมทุกกาลเวลา
"กิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
เก่ง ดี มีความสุข " ของปรัชญา
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกพุชพิชญา
พระแก้วมรกตล้ำค่า ที่ศรัทธาแห่งดวงใจ

**ว.ล.(ซ้ำ) อักษรย่อเรา(ซ้ำ)
แนบเนาว์(ซ้ำ) อยู่ในหทัย(ซ้ำ)
สอนความรู้แก่ผู้ศึกษากว้างไกล
ส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวไปสู่ในความเจริญ

คำร้อง-ทำนอง (แก้ไขปรับปรุง 12 พ.ค. 51)
ประลองสิทธิ์(อโศก) สุขสิริพรพรฤทธิ์

ขับร้องโดย นักร้องหมู่ กรมประชาสัมพันธ์

 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04